🐰 Hello everyone! Welcome back. Thank you for stopping by and watching today’s weekly vlog. I’m going to bring you with me throughout the first week of my spring break. A typical week of someone who lives in the Dutch countryside ^^ 🐰 Chào mọi người, lại là Bunn đây. Cám ơn mọi người đã xem weekly vlog lần này của mình. Hôm nay mình sẽ mang mọi người theo suốt tuần đầu tiên của kỳ nghỉ xuân, xem coi Bunn đã làm gì trong một tuần “nghỉ dưỡng” này nha :)) 🐰 Music: – Cheese – Prod. by Lukrembo [More]