கொளுத்துற இந்த கோடை வெயிலுக்கு குளுகுளுப்பா இதை குடிங்க! | Masala Cold Coffee

Share it with your friends Like

கோடை வெயில் கொளுத்துதா? அப்போ
குளுகுளுப்பா இதை செஞ்சு குடிங்க!

How to make Masala Cold Coffee
Tasty Masala Cold Coffee Recipe for summer

Ingredients:
400 ml milk
1 tbsp instant coffee powder
2 tbsp brown sugar
1 small Cinnamon stick
1 star anise
3 cardamom
3 cloves
3 scoops Vanilla icecream

#MasalaColdCoffee #ThePerfectSummerBeverage

Homemade Aromatic Tea Powder
👉 https://youtu.be/G3tlmJZ4XaQ

ice apple kulfi
👉 https://youtu.be/-qh0MTBxM_U

Sapota Kulfi
👉 https://youtu.be/fpvk0Ulw-AE

Pomegranate Kulfi
👉 https://youtu.be/ZSlZYa9eSsQ

Pomegranate Pudding
👉 https://youtu.be/9I-xK44GH6s

Layered Watermelon Milk Pudding
👉 https://youtu.be/3VU9VUhWLlk

Homemade Kambu Powder & Instant Koozh
👉 https://youtu.be/RSOMjcCkm_M

Follow me on
Facebook:
https://www.facebook.com/Ungal-SamayalKaaran-344871356095448/

Instagram:
https://www.instagram.com/ungalsamayalkaaran/

Comments

Write a comment

*